Opdracht: Nieuwbouw lagere school en kleuterschool met turnzaal en polyvalente ruimte (laureaat Open Oproep 1625)

Team: De Gouden Liniaal Architecten - Cenergie - Stubeco

Ontwerp: 2008

Status: Opgeleverd

Budget: 5.085.823 euro (excl. btw)

Fotografie: Stijn Bollaert

.

De nieuwe school moet zich een plaats toe-eigenen op een site omringd door niets dan achterkanten. In het ontwerp is gezocht naar een verschijningsvorm die zich hierin schikt en die tegelijk de uitstraling van een publiek gebouw, van een school heeft. Met haar typische vorm en materiaalgebruik refereert ze naar een agrarisch verleden, ligt het ‘comfortabel achterin.’ Door haar transparantie en in haar rechtstreekse relatie met een nieuw ontworpen schoolplein geeft ze haar centrumfunctie te kennen. Het programma is in twee afzonderlijke volumes ondergebracht: één voor de lagere school, één voor de kleuterschool annex turnzaal. Voor het gebouw van de lagere school is gestreefd naar een zo compact mogelijke vorm: dankzij een doorgedreven optimalisatie van het constructief en organisatorisch concept – met een cluster van 4 klassen als bouwsteen - kon binnen het subsidieerbare budget de Passiefhuis-standaard worden bereikt. Centraal in het gebouw ligt een dubbelhoge ‘speelstraat’, een soort atrium voor meervoudig gebruik die alle circulatieruimte vervangt. Het is de plaats waarin het schoolleven tot uitdrukking komt en die door de gebruikers al naargelang de behoefte kan worden ingevuld. Het is de plaats waar het spelen verinwendigd en het leren veruitwendigd kan worden. In het gebouw voor de kleuterschool annex turnzaal slingert zich, in het verlengde van de speelplaats, een geschakelde gemeenschappelijke ruimte tussen de klassen. Tussen deze ruimte en de klasjes is een verdikte kastenwand ontworpen, waarvan de gebruikers zelf de mate van transparantie bepalen. Het kunnen ‘vitrines’ zijn, afgesloten speelhoekjes of gewoon bergruimtes. Door de specifieke dakvorm ontstaan hoge en luchtige ruimtes en wordt daglicht tot diep in het gebouw gebracht. Ze laat daarbij ook toe binnen de klasjes nog extra duplexruimtes te voorzien.