Opdracht: Bouwen van een nieuwbouw werkzaal voor arbeidszorg en het uitbreiden van een buurtrestaurant

Opdrachtgever: vzw 't Heft

Locatie: Montenakenweg, Sint-Truiden

Ontwerp-realisatie: 2017-2020

Oppervlakte: 1.900m²

Budget: € 1.600.000 excl. btw & erelonen

Ontwerpteam: Wim Dirickx, Kristof Benaets

Adviseurs: Util Struktuurstudies - IKP bv

.

De inplanting van het nieuwe gebouw en de uitbreiding wordt gedicteerd vanuit de omgeving van de bouwplaats. De uitbreiding van het buurtrestaurant wordt logischerwijs rechtstreeks gekoppeld aan het bestaande gebouw. Het nieuwe volume wordt geschrankt t.o.v. het bestaande gebouw ingeplant. Aan de toegangszijde ontstaat zo een overdekte hoofdinkom en aan de ‘achterzijde’ behouden we voldoende ruimte t.o.v. de perceelsgrenzen. De werkplaats wordt, anders als opgenomen in het masterplan “Campus Stad”, losgekoppeld van de uitbreiding van het restaurant. Hierdoor ontstaat een genereuze verblijfsruimte tussen de twee functies waar maximaal kan ingezet worden op aanleg van kwalitatief groen. De architectuur is sereen in zijn vormgeving en schaal. De uitbreiding van het restaurant is een laag volume met plat dak en uitnodigende luifels die dubbel dienst doen als zonwering. De nieuwe werkzaal krijgt een licht hellend zadeldak met overstekende dakranden, een huiselijk gabariet dat aansluit bij de woningen aan de Montenakenweg en de “schuren” in de achtertuinen. Beide gebouwen zijn opgebouwd uit een repetitieve structuur. De materialen gaan subtiel met elkaar in dialoog en sluiten aan bij de bruintinten van het bestaande buurtrestaurant.