Opdracht: Masterplan voor de ontwikkeling van een voormalig fabrieksterrein

Opdrachtgever: IMMCO nv

Team: Bureau Bongaerts - De Gouden Liniaal Architecten

Ontwerp: 2007

Oppervlakte: 4,62ha

Een voormalig fabrieksterrein in de stadsrand wordt gesaneerd en ontwikkeld tot een zone voor wonen en beperkte handelsfuncties.Het masterplan verzoent de schaalbreuk tussen een gewestweg en een lokale invalsweg enerzijds, tussen commerciële en residentiële functies anderzijds. Een uitgerokken parkstrook, met insteken naar het binnengebied, structureert alle publieke ruimtes.