Opdracht: Nieuwe kerk voor parochiegemeenschap Lutselus

Opdrachtgever: Gemeente Diepenbeek

Team: BAS bvba - De Gouden Liniaal Architecten

Ontwerp: 2011

Status: Wedstrijdontwerp

Na de instorting van de O.L.V. van de Vredekerk op kerstnacht 2010, beslist de gemeente Diepenbeek een nieuwe kerk te bouwen, met mogelijkheid tot een toekomstige herbestemming. Waar vroeger kerk en toren één architecturaal geheel vormden, is in dit ontwerp de klokkentoren als een campanile opgevat: los van de kerk, zonder directe verbinding. Ze organiseert de volledige site en definieert een aantal plekken rondom haar: een parkeer-, een school-, een kerk- en een verblijfsplein. Doordat ze op de plaats van de oude kerk komt te staan, houdt ze bovendien de herinnering levendig en compenseert ze door haar prominente verschijningsvorm het feit dat de nieuwe kerk zelf een beetje ‘achterin’ gelegen is. De kern van het gebouw is een gebedsruimte voor 250 personen, bestaande uit 3 zones die, naargelang de behoefte, samen als één grote ruimte of elk individueel (weekkapel, weekendkerk,…) gebruikt kunnen worden. In de benadering van de kern van het gebouw, achtereenvolgens straat – patio - portaal – rondgang – gebedsruimte, wordt de sacrale ervaring opgebouwd en ten slotte gesublimeerd in de sculpturale vorm van de gebedsruimte.