Nieuwbouw van 23 sociale woningen

Opdrachtgever: Kleine Landeigendom cvba, Tongeren

Ontwerp-realisatie: 2011-2017

Status: opgeleverd