Opdracht: Structuurvisie voor het beschermd dorpsgezicht van windmolen ‘De Wachter'

Opdrachtgever: Stadsbestuur Dilsen-Stokkem

Ontwerp: 2008

Oppervlakte: 15,76ha

Het plangebied is centraal gelegen in het stadscentrum, en vormt hier de ruimtelijke overgang tussen het agrarische hinterland en de verstedelijkte ruimte enerzijds (N-Z), en tussen de bebouwing en het stadspark anderzijds (O-W). Het ontwerp tracht de sterk uiteenlopende ruimtelijke karakteristieken binnen het plangebied te verenigen, met het (verplichte) open landschap rondom de molen – het oude ‘windrecht’ - als hefboom. Behalve de molen liggen er nog twee andere beschermde monumenten in het plangebied, Kasteel ter Motten en de Sint-Martinuskerk; molen, kasteel en kerk: drie artefacten die het gebouwde geheugen van de plek bepalen en de identiteit van het plangebied blijvend zullen dragen. Het ontwerp voorziet verder in een uitbreiding van het bestaande stadspark rondom het kasteel (met nieuwe wandelroutes en verblijfsplekken) en integreert de uitbreiding van het bestaande kerkhof (als een ‘parkkerkhof’). Het parklandschap wordt doorgetrokken in de richting van de westelijke woonbuurten, die middels nieuwe woonstroken (=woonlinten/evt. huizenrijen/…) worden afgebouwd (=‘afgezoomd’) . De bebouwing vormt zo de pleinwand rondom een nieuwe stedelijke buitenruimte en markeert hier de ruimtelijke beëindiging van het parklandschap.