Opdracht: Restauratie en verbouwing tot jeugdlokalen

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Riemst

Ontwerp-realisatie: 2001-2009

Budget: 273.697 euro (excl. btw)

Fotografie: Bram Rumbaut

Het voormalig gemeentehuis van Millen is een neoclassicistisch gebouw uit het einde van de 19de eeuw. Het gebouw doet al enkele jaren achtereenvolgens dienst als verenigingslokaal, repetitielokaal voor de plaatselijke harmonie, turnzaal, en jeugdlokaal, zal grondig gerestaureerd worden om te kunnen voldoen aan de hedendaagse normen en voorschriften. Om het karakter van het gebouw te bewaren wordt er aan de eigenlijke structuur weinig veranderd. Enkel in het rechtse gedeelte worden er sanitaire en technische lokalen voorzien, alsook een verticale circulatie zone. Het linkse gedeelte vormt een klein lokaal, terwijl de grote ruimte dienst doet als groot activiteitenlokaal. In deze grote ruimte wordt een licht volume ‘gehangen’ dat dienst doet als vergaderlokaal, en tegelijkertijd fungeert als ‘bordes’ naar de zolderruimte. Deze architecturale toevoeging versterkt tevens het ruimtegevoel, aangezien de dakstructuur zichtbaar wordt en doorloopt naar de zolder. De scheiding tussen het grote activiteitenlokaal en het vergaderlokaal zal uitgewerkt worden door een glazen wand met houten schrijnwerk van vloer tot plafond.