Opdracht: Nieuwbouw schoolgebouw op bestaande campus

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Ontwerp: 2020-2021

Locatie: Gouverneur Verwilghensingel 3, Hasselt

Budget: € 6.286.463,00 incl.btw & erelonen

Oppervlakte: 4.360m²

Status: ontwerpwedstrijd

Team: De Gouden Liniaal i.s.m. DAG - De Architectengroep

Ontwerpteam De Gouden Liniaal: Raf Snoekx, Olivier Eurlings

Adviseurs: studiebureau DWE - Util Struktuurstudies

.

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Middenschool stelt in de eerste plaats haar gebruikers, de leerlingen en leerkrachten, centraal en heeft in die zin het doel om te fungeren als een scène waarop het schoolleven zich kan afspelen. Vanuit dit uitgangspunt is een gebouw ontworpen volgens een zeer helder en rationeel concept. Een eerste stap hierin is het stappelen van het ruimte programma, dit met de schaarse ruimte op de site in het achterhoofd. Hiermee voegen we ook direct een nieuw baken toe aan de skyline van Campus Elfde Linie en wordt de aanwezigheid van Campus Kunst op de scholencampus benadrukt. We voegen niet enkel een nieuw element toe aan de campus maar nemen ook het bestaande gebouw C onder handen, zodat het de koppeling kan zijn tussen de toren en de bestaande gebouwen. We strippen gebouw C waar nodig, en introduceren onder de nieuwe luifel een 2de ingang, dit voor extra ontsluiting van de Middenschool zorgt. Binnen deze toren kiezen we voor een rationeel grid dat naar invulling toe zeer flexibel is, en voor de constructie en technieken een zeer helder concept oplevert. Het overgrote deel van het programma plaatsen we binnen dit grid in de toren. In de sokkel worden de publieke functies zoals de refter en overdekte buitenruimte ondergebracht, en eveneens wordt de koppeling met gebouw C en de rest van de campus hier gemaakt. In het lijf van de toren schakelen we de verschillende leslokalen, zowel theorielokalen als ateliers, rond ‘common rooms’. Door de verdiepingen te koppelen via vides kan er hier een kruisbestuiving ontstaan tussen praktijk en theorie. Bovenop het lijf zetten we een ‘kroon’, waar het grid wordt verruild voor dragende gevel, die genoeg ruimte biedt aan de sport-en danszalen, en door de grote ramen in de gevel gekadreerde zichten biedt naar alle windstreken. Ook in de materialisatie van het gebouw trekken we het rationele door. In het interieur kiezen we ervoor om de heldere structuur van de toren, het betonskelet, zichtbaar te laten, zodat er een uitgekleed gebouw ontstaat dat tot leven komt door haar gebruikers. Door het transparante karakter van de toren is het betonnen geraamte ook van buitenaf voelbaar. Alle beschikbare ruimte tussen de structuur wordt ingevuld met (aluminium) buitenschrijnwerk, om maximaal daglicht tot in de klassen en ateliers te brengen. Omdat grote raampartijen ook beschermd moeten worden tegen oververhitting, voorzien we stalen luifels, die als schuinhangende wimpers zorgen voor frivoliteit en gelaagdheid in de gevel.

Het eindresultaat is een gebouw dat Kunst uitademt, dat zich manifesteert in de omgeving en voor de gebruikers een plek is waar ze zich kunnen ontplooien en het gebouw zich eigen kunnen maken.