Opdracht: Nieuwbouw sportinfrastructuur voor voetbal, atletiek en recreatiesport

Opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen

Ontwerp-realisatie: 2010-2014

Budget: 2.415.562 euro (excl btw)

Fotografie: Dennis Brebels

Het ontwerp integreert een multifunctioneel sportgebouw tussen een kunstgrasveld met atletiekpiste en het huidige hoofdveld. De geplande infrastructuurwerken moeten een aanleiding zijn om het gehele complex opnieuw aansluiting te laten vinden bij de andere sportaccomodaties in de directe omgeving enerzijds, en bij het parkachtige karakter van de site anderzijds.

Door de zeer beperkte beschikbare breedte tussen nieuwe piste en A-terrein moet het gevraagde programma worden ondergebracht in een lang en smal gebouw. Zo komt de (dubbele) tribune niet vóór maar langs het cafetaria te liggen, en is dit de aanleiding geweest om in het verlengde van de tribune een overdekte inkomzone te realiseren, van waaruit de bezoeker zijn weg kan kiezen. Het hoogteverschil in het terrein (het A-terrein ligt ongeveer 1.30m lager dan de atletiekpiste) wordt over de hele lengte binnen het gebouw opgevangen. De kleedkamers liggen half-verzonken in de grond, met daarbovenop het cafetaria, terwijl een asymmetrische tribune op een natuurlijke manier een talud vormt. Het hoogste niveau in de tribune is tegelijk het vloerniveau van het cafetaria. Het volledige programma wordt gevat in een strak, modulair raster. De constructieve structuur van het gebouw volgt deze modulering zodat een heldere, functionele en vooral economische opbouw ontstaat. Het dak wordt gedragen door slanke stalen kolommen op dit raster, het massieve gedeelte van het gebouw (kleedkamers, tribune) wordt hier als het ware onderin geschoven.