Opdracht: Nieuwbouw 21 appartementen

Locatie: Maastrichtersteenweg, Hasselt

Opdrachtgever: Particulier

Team: De Gouden Liniaal Architecten, A2O Architecten

Ontwerp-realisatie: 2016-2021

Status: Opgeleverd

Ontwerpteam De Gouden Liniaal: Wim Dirickx, Raf Snoekx, Jan Thys

Fotografie: Stijn Bollaert (foto 1-6, 8) - Brecht Kelleneers (foto 7)

.

De 20e-eeuwse gordel rondom het historische centrum van de stad is de voorbije jaren grondig getransformeerd. Kleine, veelal uitgeleefde arbeiderswoningen en burgerhuizen, op vrij smalle percelen en met beperkte kroonlijsthoogtes maken plaats voor grotere, collectieve woonprojecten. De steeds verstrengende energieprestatie- en comforteisen, de opschuiving naar steeds verkleinende gezinssamenstellingen maar vooral de nood aan verdichting van de stadskern, leiden ertoe dat de typologie van een grondgebonden eengezinswoning op veel plaatsen – net zoals hier aan de Maastrichersteenweg – niet langer houdbaar is. Met het verdwijnen van dergelijke rijwoningen verdwijnt dikwijls de kleinschaligheid en charme die zo kenmerkend is voor de bebouwing aan de grote invalswegen tussen de kleine en grote ring. Met dit project willen we inspelen op deze stadsvernieuwingstrend en trachten we de nadelige perceptie van grotere woonvormen om te buigen naar een aantrekkelijke architectuur.

Drie verouderde rijhuizen werden afgebroken en vervangen door een wooncomplex met 21 appartementen en een ondergrondse parking. Bij het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de architectuur van de straatgevel, waarbij gestreefd is naar ‘de maat van de straat’. Hoewel in de Maastrichtersteenweg al talloze grootschalige projecten gebouwd zijn, waarbij meerdere percelen werden samengevoegd, is hier uitdrukkelijk gezocht naar een verticale geleding die de beukmaat van een klassiek burgerhuis opzoekt. Om die reden is de voorgevel opgebouwd uit zes traveeën met elk een verschillende breedte. Door verspringingen in de gevel tussen de verschillende traveeën, zowel naar voor als naar achter, ontstaat een gevelbeeld met een duidelijke fragmentatie. Hierdoor zoekt het project aansluiting met de korrel van het bestaande straatbeeld.

Een ruime, dubbelhoge onderdoorgang aan de oostzijde geeft toegang tot de inkomhal, de ondergrondse parkeerkelder, maar is ook en vooral de toegang tot het gemeenschappelijke semi-publiek binnengebied en de fietsenstalling. Deze luchtige toegang wordt gearticuleerd door het uitspringend terras van één van de appartementen op de eerste verdieping, die bewoners en bezoekers onthaalt en begeleidt naar de overdekte inkomzone en achterliggende tuin. Alle appartementen zijn voorzien van een privé terras, de gelijkvloerse appartementen van een eigen tuintje dat overloopt in een gemeenschappelijke groenzone. Deze buitenruimtes dragen bij aan de leefbaarheid voor bewoners maar zorgen ook voor levendigheid in het straatbeeld. De grote gemeenschappelijke tuin maakt deel uit van een masterplan om het binnengebied te ontharden en te connecteren tot een semi-publieke parkzone.

Alle gevels worden uitgevoerd in traditioneel baksteenmetselwerk en sluiten daarmee aan op de kenmerkende architectuur van de straat. Door bijzondere aandacht aan de detaillering te besteden, o.a. door toepassing van verdiepte gevelvlakken, rollagen, geaccentueerde plinten en claustra-metselwerkvlakken geven we het geheel een zekere ‘grandeur’ – typisch voor de 20e-eeuwse burgerhuizen. Het (aluminium) buitenschrijnwerk en de diverse balustrades zijn qua kleur op het gevelmetselwerk afgestemd.