Opdracht: bouwen van een nieuwe uitkijktoren

Locatie: grindwinningsgebied Negenoord, Dilsen-Stokkem

Opdrachtgever: Herstructureringscomité

Ontwerp-realisatie: 2012-2016

Ontwerpteam: Jan Thys, Kristof Benaets, Frank Vanden Ecker, Raf Snoekx

Samenwerking: UTIL Struktuurstudies - Aardebouw expertise: Craterre/Vessière&Cie;/BC Studies

Foto's: © Filip Dujardin

-

Negenoord is een voormalig grindwinningsgebied in het Limburgse Maasland, dat sinds zijn herinrichting deel uitmaakt van het RivierPark Maasvallei, een 2.500 ha groot grensoverschrijdend landschapspark rond de Maas en haar winterbed. Het Herstructureringscomité, dat instaat voor de herinrichting van de grindwinningsgebieden in het Limburgse Maasland, ontwikkelde voor Negenoord een visie waarbij de nadruk ligt op spontane natuurontwikkeling en natuureducatie, maar waarin ook aandacht werd besteed aan recreatief gebruik. Ter ondersteuning van de beleving werd centraal in het gebied een verhoogde terp aangelegd, van waarop een 12 meter hoge uitkijktoren het landschap moet overschouwen.

De toren werd opgevat als een materialisering van de plek zelf: de 80 cm dikke muren zijn samengesteld uit aarde, leem en grind, die uit de Maasvallei ontgonnen werd. Met de stampleemtechniek werd een massief geheel bekomen, waarvan op termijn de oppervlaktelaag erodeert en het maasgrind aan de oppervlakte zichtbaar wordt. Bij het gestraalde beton van de centrale kern is dat nu reeds het geval.

De klim naar het uitkijkplatform is uitgezet in verschillende sequenties, waarbij zich op de drie bovenste trapbordessen telkens een nieuw perspectief opent op de omgeving. De driehoekige footprint en de positie van de afgeknotte hoeken zijn dan ook ontstaan uit de belangrijkste zichtassen op de wijde omgeving.

-

Het natuurgebied en de toren zijn vrij te bezoeken. Meer info en wandelroutes kunnen gevonden worden via de volgende link: limburgs-landschap.be/negen...

-

Een kortfilm over de bouw van de uitkijktoren, gezien vanuit het perspectief van verschillende lokale personages, werd gemaakt door Lotte Knaepen en Marco Levantacti, zie vimeo.com/208200776

-

Negenoord is a former gravel extraction area (about 150ha), which is now transformed to a nature reserve called Maasvalley Riverpark, 2500 hectares in size and located on both sides of the Belgium-Netherlands border which is formed by the Maas river. The redevelopment also gives more space for the river creating a flooding area. Our client for this project is a government organization who organizes the redevelopment of all former gravel extraction areas. The concept for the redevelopment of Negenoord focused on spontaneous nature development, natural education but also recreational use. In order to fully experience the area, a small observation tower had to be built on a small hill, located in the middle of the area and created to keep the tower safe from winter floods.

We created a building that was crafted with the local materials excavated from the Maas area: earth, clay and gravel. External walls were created with the rammed earth building technique. The surface area of these walls will slowly erode, so the gravel will become visible after a while. Inside, a central core with stairs is made out of concrete, which is sandblasted to show the gravel as well. Through its materialization, the building tells us about the location it’s built. and becomes strongly anchored in its environment. The climb to the top is conceived in different sequences. On each of the landings of the top 3 staircases a different view opens up to the environment. The triangular shape and the position of the cut-off corners was determined by these views.

-

A short film about the observation tower, seen from the perspective of different characters, was made by Lotte Knaepen and Marco Levantacti: check vimeo.com/208200776