Opdracht: Het bouwen van een woon- en begeleidingsproject voor jongvolwassenen

Locatie: Montenakenweg, Sint-Truiden

Opdrachtgever: CV Nieuw Sint-Truiden

Ontwerp: 2019, laureaat wedstrijdontwerp

Status: in aanbesteding

Ontwerpteam: Kristof Benaets, Wim Dirickx, Robbe De Geyndt

Adviseurs: Studiebureau Peeters-Debelder bvba, IKP bv, Conform

.

Het nieuwe woonproject wordt ontworpen als één fysiek gebouw met maximale bouwbreedte aan de straatzijde. Daarachter versmalt het volume trapsgewijs richting buurtrestaurant: vier traveeën die telkens naar binnen vertanden t.o.v. de bestaande appartementen. De vertanding heeft een dubbel opzet: enerderzijds geleding brengen in het nieuwe bouwblok in overeenstemming met de schaal van het gevraagde programma en de directe omgeving, anderzijds ruimte creeëren tussen beide bouwblokken. Zo ontstaat een genereus autovrij binnengebied dat met kwalitatief groen kan aangeplant worden. De gekozen compositie zorgt voor maximale privacy in het binnengebied ten opzichte van de Montenakenweg en ten gevolge van de getrapte vorm kan het zonlicht (middag- en avondzon) terug rijkelijk invallen. Beide woongebouwen gaan via het nieuwe binnengebied in dialoog met elkaar. De collectieve groenzone vormt een welgekomen verblijfs- en ontmoetingsplaats die alle bewoners zich naar eigen believen kunnen toe-eigenen. De planopbouw is zuiver en rationeel rekening houdend met de eisen gesteld binnen de VMSW ontwerprichtlijn.