Opdracht: Verbouwing hoeve + nieuwbouw 21 wooneenheden

Opdrachtgever: Woonzo cvba & Kleine Landeigendom

Ontwerp: 2010

Status: opgeleverd

Budget: 2.800.000 euro

Fotografie: Kristof Mariën (foto 2, 3, 5)

Het masterplan voor de site, eveneens opgemaakt door De Gouden Liniaal Architecten, voorziet in een schakeling van (semi-)publieke ruimtes rond een centrale toegangsas, die de verbinding maakt tussen de Wijkmolenweg en de Jeker. Aan de Jeker wordt een autovrij plein ontworpen, waarrond 8 grondgebonden -en 8 galerijwoningen geschakeld zijn. De imposante hoeve Nystenhof, waarvan het hoofdgebouw en de ommuring worden gerenoveerd, krijgt een nieuwe aanbouw met 2 woningen om de originele footprint te herstellen. Drie woningen aan de Wijkmolenweg, die samen met de galerijwoningen bovenop een halfondergrondse parkeergarage liggen, vervolledigen het straatbeeld.