2008 - 2011

Fotografie: Dennis Brebels

Een compacte woning die de ruimte onder de dakkap optimaal tracht te benutten. De woning zoekt aansluiting met de (eerder gebouwde) rechterbuur door de dakvlakken te plooien naar de contouren van de gemene muur. Dit resulteert in een bruikbare "zolder"ruimte en een ruimtelijke compensatie voor de smalle leefruimte. De hellende nok geeft een gevoel van vervreemding, een afwijking t.o.v.het basisvolume vooropgesteld door de verkavelingsvoorschriften. De materiaalkeuze van de buitenschil (rode gevelsteen, rode dakpan en rood zinkwerk) abstraheert het volume en versterkt dit gevoel.