Opdracht: Nieuwbouw 14 appartementen

Bouwteam: LRH-Invest, De Gouden Liniaal Architecten i.s.m. Frank Vanden Ecker

Ontwerpteam: Pieter-Jan Kosten, Jan Thys, Raf Snoekx

De projectzone ‘Negenoord aan de Koeweerd te Stokkem’ is een unieke locatie. Het heeft raakpunten met zowel het stedelijke als het natuurlijke landschap. Op die manier vormt ze een poort naar zowel stad als landschap en knoopt ze aan op de toeristisch-recreatieve infrastructuur van RivierPark Maasvallei. Wij hebben de opgave in vraag durven stellen: waarom zou op deze plaats een toren kunnen of mogen staan? Het bouwen van 14 wooneenheden binnen de gestelde randvoorwaarden zou immers tot een schaalbreuk kunnen leiden t.o.v. de bestaande bebouwing. Wij willen met dit ontwerp aantonen dat een nieuwe toren een versterking kan zijn van het aanwezige landschap en daardoor ook een meerwaarde kan betekenen voor de stad, zonder daarmee een schaalconflict aan te gaan. Dit kan echter alleen mits aan een aantal fundamentele randvoorwaarden wordt voldaan. Cruciaal binnen ons ontwerpconcept is dat we de woontoren ín het landschap zetten, ingekapseld in het groen, als een vertikale, slanke structuur en dus zonder ’geforceerde aansluitingen’ met de bestaande bebouwing. Om dit te kunnen realiseren hebben we minder wooneenheden gebouwd dan is toegestaan. Het maaiveld blijft onbebouwd en wordt aangelegd als een groene, publieke ruimte die als verlengde van de dijk fungeert, beschutting geeft en een royale entree vormt vanuit de stad naar het landschap. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn bepalend voor het architecturale concept van de toren, die in zijn vormentaal en materialisering aansluiting zoekt met het landschap en op die locatie een uitzonderlijke woonkwaliteit realiseert.