Opdracht: Masterplan 2.0 Corda Campus

Locatie: Corda Campus, Hasselt

Opdrachtgever: Corda Campus NV

Team: Creosum bvba - De Gouden Liniaal Architecten

Ontwerp/oplevering: 2015-2016

Bruto oppervlakte: 225.227 m²

Na de sluiting van Philips Hasselt eind 2002 wordt de 22,5 ha grote site ten noorden van Hasselt achtereenvolgens omgedoopt tot Research Campus Hasselt en Corda Campus (2013), die intussen is uitgegroeid tot een toonaangevende technologiecampus in het centrum van de Euregio.

Binnen de krijtlijnen van Masterplan 1.0, opgemaakt in 2012, werden alvast het hoofdgebouw en omgevingswerken gerealiseerd. Masterplan 2.0 heeft de bedoeling om Corda Campus beter te integreren in het stadslandschap van Hasselt en haar ruime omgeving. Tegelijk werden de lijnen uitgezet voor verdere groei van de campus. Toekomstige ontwikkelingen op de campus zullen dus moeten bijdragen tot een betere ruimtelijke en functionele integratie. Het verder verknopen van het netwerk, waarbij ruimtelijke keuzes kunnen leiden tot de nieuwe of verbeterde ruimtelijke en functionele verbindingen die niet alleen een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van de campus en de regio, maar ook de leesbaarheid ervan op punt zetten.