opdracht: Studieopdracht voor een masterplan voor de voormalige ziekenhuissite, Maaseik

opdrachtgever: Stad Maaseik

ontwerp: 2014

status: Wedstrijdontwerp - Open Oproep

team: De Gouden Liniaal Architecten - Grontmij Belgium nv

Na de herlokalisatie van het huidige ziekenhuis en het rusthuis komt een gebied vrij binnen de historische stadswallen van Maaseik dat een sleutelpositie inneemt tussen de kernstad en het ontwikkelingsgebied “Stad aan de Maas”. Het masterplan herinterpreteert de historische betekenis van de plek – oorspronkelijk lag hier een kloostertuin – en plant er een nieuwe stadstuin, die als expansievat voor de stad kan dienen. Hiermee wordt in één beweging de oorspronkelijke walstructuur, een groene gordel rond de stad die ter plaatse van de projectsite een halve eeuw lang onderbroken was, opnieuw hersteld. De huidige buitenwal, gekenmerkt door een grofkorrelig woon- en zorgprogramma in een campus-model, wordt mee afgebouwd door een zorgvuldige verdichting van de onherbergzame restruimtes. Op een strategische locatie middenin de stadstuin wordt een nieuw polyvalent publiek gebouw ingeplant, waarmee de institutionele identiteit, het DNA van de stad Maaseik als bestuurlijk centrum voor de ruime regio opnieuw wordt hersteld.