Opdracht: Design & Build nieuwbouw schoolgebouw op bestaande campus

Opdrachtgever: GO! Campus BS KA Zottegem

Ontwerp: 2018

Status: wedstrijd

Team: De Gouden Liniaal Architecten, TRANS architectuur | stedenbouw, Seghers Landschapsarchitecten

Adviseurs: Arcade Concept Engineering, SDK, De Fonseca, Niveco

Hoofdaannemer: Algemene bouwonderneming Vandenbussche

Ontwerpteam De Gouden Liniaal: Pieter-Jan Kosten, Jan Thys, Raf Snoekx

.

Het ontwerp reikt een omgeving aan waar leerlingen, leerkrachten en bezoekers zich geborgen maar ook uitgedaagd voelen, op weg naar persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in groep. Het antwoord daarvoor werd gevonden in het landschap, een natuurlijke omgeving die rust, maar ook avontuur en ontdekkingen herbergt. De school knipt deze open ruimte niet op. In het masterplan wordt de school aan de rand van de open ruimte geplaatst, in het verlengde van de bestaande school en uitgevend op een speellandschap dat de sterke topografie benut.

Een zacht hellend en aan alle zijden overkragend, houten dak is de basisfiguur van de school. Buitenspeelplaats en grote collectieve ruimten in het interieur vinden er beschutting. Langs markante openingen priemt licht door het dak. De leeromgeving is niet opgebouwd volgens een traditioneel concept van klassen die aan bepaalde leerjaren worden toegewezen. In plaats daarvan vinden kinderen van verschillende leeftijd elkaar en hun leerkrachten in flexibel in te richten ruimten en in circulatieruimten die worden opgeschaald en voorzien van aangepast meubilair, onder het genereuze dak. Een klein theater wordt losgemaakt uit de school. Tussen school en landschap is dit een plaats waar kinderen, aan iedereen die het wil horen, tijdens en na de schooluren, hun talenten kunnen tonen.