Opdracht: ontwerp en realisatie van een kindercampus

Opdrachtgever: Gemeente Grobbendonk

Ontwerp: 2021

Budget: 2.550.000 (excl. btw) - incl. sloop, verbouwing en omgevingswerken

Status: wedstrijdontwerp

Team: De Gouden Liniaal i.s.m. DAG - De Architectengroep

Ontwerpteam De Gouden Liniaal: Jan Thys, Raf Snoekx, Robbe De Geyndt, Matthias Eersels

.

Klim-Op is een kleine school, genesteld tussen het dorpse weefsel. De kerk en de pastorie (het materiële geheugen van de plek) en de grote, volwassen bomen maken duidelijk dat dit een plek is waar al eeuwen gewoond en gewerkt wordt. De ligging van de school, ingebed in het historisch dorp, zorgt voor een goede bereikbaarheid. Wanneer we de verhouding tussen bebouwde ruimte en open ruimte bekijken, wordt het duidelijk dat de draagkracht van de schoolsite onder druk staat. De grens van wat nog haalbaar is, wordt bereikt. We hebben veel aandacht besteed aan de inplanting van de nieuwe constructies zodat hun impact op de schoolsite én de onmiddellijke omgeving zo klein mogelijk blijft. We willen zo weinig mogelijk toevoegen en de school ‘ademruimte’ geven.

Ons voorstel gaat uit van de leefwereld van jonge kinderen die behoefte hebben aan een beschermende omgeving van waaruit ze hun blik op de wereld kunnen verruimen. We willen een warme school maken waar de kinderen en de leraars zich thuis voelen. Het nieuwe schoolgebouw is daarom opgevat als een open huis onder een warm houten plafond. Het schoolgebouw is georganiseerd rond een centrale leerstraat; dé plek waar de kleine schoolgemeenschap samenkomt, leeft en leert. We kiezen resoluut voor een compact plan. Zo ontstaat er een eenvoudig leesbaar gebouw met een heldere circulatie. We beelden ons een gebouw in dat bruist van aanstekelijke activiteit. Een gebouw dat kruisbestuiving stimuleert en ‘goesting’ geeft aan leerkrachten en leerlingen om zichzelf te overtreffen. De lokalen zijn zo gesitueerd dat er veel mogelijk is. Door onderlinge koppelingen tussen de lokalen en de leerstraat kunnen allerlei combinaties gemaakt worden. Zo wordt de school ‘futureproof’, klaar voor nieuwe leervormen en steeds weer evoluerende onderwijsopvattingen. Zo ontstaat er een heel eenvoudig en helder plan waar gebruikers zich efficiënt doorheen kunnen bewegen.

De kleuters krijgen een eigen plek in het gebouw, rechts langs de leerstraat op het gelijkvloers. Het ‘kleuterdorp’ kan helemaal op zichzelf functioneren dankzij een eigen inkomdeur, eigen bergruimte en eigen sanitair. De twee kleuterklassen hebben elk een mezzanine op kleutermaat en staan rechtstreeks met mekaar in verbinding. Elke klas heeft een eigen buitendeur naar het aangrenzende klastuintje.