Opdrachtgever: UHasselt / Stad Hasselt

Programma: Participatiepraject mobiliteit en herbestemming kerk Heilig Hartwijk, Hasselt

Locatie: Heilig Hartwijk, Hasselt

Team: De Gouden Liniaal Architecten – Uhasselt (Onderzoeksgroep ArcK)

Status: 2018-… (in uitvoering)

De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie in de wijk kunnen verbeteren en is daarom in 2018 een participatietraject opgestart. Binnen hetzelfde traject herbekijken we ook de functie van Heilig Hartkerk. Het gebouw kan naast een religieuze functie ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervullen voor de wijk. Via het traject willen we de noden van zowel de kerkbezoekers als de buurt combineren.

Alle tussentijdse verslagen van de verschillende werkmomenten zijn terug te vinden op de website www.werkenaanwijken.be.