Opdrachtgever: VMSW – Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Programma: Masterplan voor de inbreiding met ca. 60 wooneenheden en centraal park

Locatie: Haneberg, Beverlo – Beringen

Oppervlakte: 2,05 ha

Status: 2018 – (in uitvoering)

De projectgronden van site “Haneberg” vormen het laatste onbebouwde deel van een bouwblok dat grotendeels met sociale huisvesting is ingevuld uit verschillende periodes tussen 1960-2010.

Het oudste gedeelte van de wijk werd ontworpen vanuit de insteek de (toen sterk in opmars komende) auto rigoreus te scheiden van het wonen. Ironisch genoeg betekent dit vandaag in de praktijk dat de auto vanop het publiek domein heel prominent in beeld komt: grote, monofunctionele parkeerpleinen , met daarrond straten waarop enkel parkeergarages uitgeven. Het wonen keert zich volledig met de rug naar het publieke domein en richt zich op semi-collectieve, groene binnengebieden, die niet altijd vlot bereikbaar zijn vanop straat.

Het stedenbouwkundig plan voor het resterend gedeelte van het bouwblok probeert de kwaliteiten van het oorspronkelijk plan te herwaarderen.

Door het aanbrengen van een centrale en voldoende brede groene as, wordt het volledige projectgebied voor wandelaars en fietsers ontsloten en wordt aangetakt op de bestaande padenstructuur. Deze nieuwe groene ader zorgt dan ook voor een verbinding met de bestaande groene binnengebieden en vergemakkelijkt de ontsluiting van de bestaande wijk.

Het parkeren wordt gebundeld in parkeerhaventjes nabij de woningen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en stallingsmogelijkheden voor fietsen. De woningen worden eerder aan de rand van het park gesitueerd dan er middenin (zoals bij de typologie van de urban villa), zodat het conflict tussen privé -en publiek groen zo beperkt mogelijk blijft en het publiek groen maximaal benut kan worden.

Over de verschillende deelgebieden samen zijn er 59 à 61 wooneenheden voorzien, verdeeld over 35 grondgebonden woningen en 26 gestapelde woningen (1 gelijkvloerse woning met tuin met telkens 1 woning bovenop, verspreid over 2 lagen). De woondichtheid schikt zich hiermee naar deze van de bestaande bebouwing in de wijk, met dat verschil dat het een fundamenteel stuk publieke groenruimte eraan toevoegt.