2007-2009

fotografie: van Eetveldt + Nyhuis

opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en stadsprojecten voor Antwerpen

In het kader van het Grond- en Pandenbeleid van de Stad Antwerpen koopt AG Vespa verkrotte panden op in achtergestelde buurten en tracht hier door hernieuwbouw of verbouwing positieve impulsen geven in en rond de stadskern en bijdragen aan een betere woonomgeving. Deze woning is gelegen aan de Lange Beeldekensstraat, vlakbij het De Coninckplein en het centraal station. De beperkte toegestane bouwdiepte en de ingesloten situatie aan de achterzijde noodzaakten een gestapeld programma: de woonruimtes werden verdeeld over een dubbelhoge bel-étageverdieping, waarmee een maximum aan natuurlijk licht via de zuidelijke achterzijde de woning wordt binnengebracht. Het zitgedeelte verheft zich boven de hoge muren van de binnenkoer en compenseert het ingesloten karakter van de woning met een weids uitzicht over het binnengebied van het bouwblok.