Opdracht: Raamcontract voor ruimtelijke projecten in de bipool

Opdrachtgever: Gemeente Overpelt - Gemeente Neerpelt

Termijn: 2015-2019

Team: Creosum bvba - De Gouden Liniaal Architecten - Mija Milieustudies - Traject Mobilitiy Management

Neerpelt en Overpelt fusioneerden in 2019 tot de gemeente ‘Pelt’. Ook daarvoor werden ze in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen samen als één kleinstedelijk gebied aangeduid. Door hun nabijheid alleen al hebben de kernen van beide gemeenten een bipolaire conditie. De synergie tussen beide polen groeit als alle potenties optimaal in samenhang ontwikkeld worden: dit is de bipool.

Om te komen tot de vooropgestelde synergie, wilden de gemeenten voor de periode 2015-2019 samen één ontwerpteam engageren voor de begeleiding en uitwerking van haar ruimtelijk beleid. De kennis van beide gemeenten en de ontwikkelingen die er plaatsvinden, moest een meerwaarde zijn voor de uitvoering van de opdrachten binnen het raamcontract.

Het multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten, milieu- en verkeersdeskundigen heeft gedurende een periode van 4 jaar de beide gemeentes begeleid in de verdere uitwerking van haar beleid op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige acties en heeft verschillende types deelopdrachten uitgevoerd met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling.

Ook voor de periode 2019-2024 is het team Creosum – De Gouden Liniaal aangesteld voor de nieuwe ‘raamovereenkomst projecten ruimtelijke ordening’, nu in opdracht van de gemeente Pelt.

Voor de gemeente Overpelt (2015-2019):

- Masterplan Holheide, Overpelt (1)

- GemRUP Centrum - gedeeltelijke herziening BPA's/RUP Centrum (2)

- Beeldkwaliteitsplan Oude Markt (3)

- Ontwerpend onderzoek Centrumwonen Overpelt (4)

- Gebiedsgerichte visie Handelszone Den Dries

- Masterplan site TIO – Dorpsstraat (5)

- Masterplan Heesakkerheide (6)

- Masterplan Pastorietuin – BS De Linde – Mater Dei (7)

- Masterplan De Grote Hof – poort Bosland (8)

- GemRUP Toeristische functies

Voor de gemeente Neerpelt (2015-2019):

- Opmaak GemRUP Zonevreemde Recreatie te Neerpelt

- Masterplan ‘Dikke Muur’

- Onderzoek naar gronden ter compensatie HAG

- Masterplan “Sooi Willemsplein" Centrum Neerpelt (9)

- GemRUP Kompenhof

- Masterplan centrum Herent

- Masterplan Robbedoes-Pax-Regenboog, Grote Heide

- Masterplan De Bosuil, Sint-Huibrechts Lille (10)