Opdracht: Masterplan en kwaliteitsbewaking RUP

Opdrachtgever: Stad Genk

Team: De Gouden Liniaal Architecten – Libost Groep

Laureaat Open Oproep 1803

Ontwerp: 2011-2019 (definitief ontwerp)

De stad Genk heeft de ambitie om de omgeving van de dienstenzone rond de Limburghal, ten westen van de Westerring, verder uit te bouwen. Het bestaande BPA “Dienstenzone”, waarvan een aantal delen uitgesloten werden, wordt in deze opdracht omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarin er een hernieuwde visie voor het aanvankelijke plangebied wordt opgemaakt. Ter voorbereiding van het RUP wordt er een structuurvisie/masterplan voor dit gebied uitgewerkt. Deze structuurvisie verruimt het plangebied van de juridische plannen naar een “onderzoeksgebied”, dat ver buiten de juridisch vastgestelde contour van het BPA (en RUP) reikt. Er gaat een bijzondere aandacht uit naar de connectie van de dienstenzone met andere elementen binnen de stadsstrip: het oostelijke commerciële stadsdeel met het stadhuis en station, maar ook de aanliggende zones ten noorden (slachthuissite) en ten zuiden van het plangebied (Grotestraat), gelegen nabij de Europalaan en de Jaarbeurslaan, worden mee onder de loep genomen. Het onderzoeksgebied vormt de westelijke uitloper van de stadsstrip. Dit zal zich vertalen in krijtlijnen, essentiële aspecten voor het goed functioneren van dit masterplan die als basis dienen voor en juridisch onderbouwd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan.