Opdracht: Masterplan voor een nieuw stadskwartier

Opdrachtgever: Stad Bree

Ontwerp-realisatie: 2007-2008

Oppervlakte: 9,61ha (bouwblok)

Voor dit bouwblok tussen kleine en grote ring moest worden gezocht naar een nieuwe identiteit: hier verdwijnt op termijn het halve bouwblok: een enorm schoolcomplex, een rijkswachtkazerne die verlaten wordt en een kerkhof waarvan de concessies stilaan beginnen uitdoven. Als basis worden drie stedelijke artefacten genomen, die de link maken tussen de geschiedenis van de plaats en haar nieuwe gedaante: het oud kerkhof als ommuurde hof, de oude speelplaats als centrale ontmoetingsruimte, de oude kazerne als setting van 4 gebouwen rondom een hof. Hierovereen komen een aantal layers die de krijtlijnen voor latere ruimtelijke ontwikkeling uittekenen (assen, pleintjes, poortgebouwen, groenstructuren), zonder maatlijnen maar binnen een zekere marge, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over ruimtelijke ontwikkeling zonder volumes te plaatsen. Over dichtheden zonder over vierkante meters te praten. Zo werd dit een plan met een open einde, die het gemakkelijker moet maken op termijn dingen vanzelf tot stand te laten komen.